Hasar Anında

HASAR DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER:

Başınıza bir kaza geldiğinde ya da hasar yaşadığınızda, durum tespiti yaptıktan sonra öncelikle sigorta şirketiniz ya da sigorta aracınıza bildirimde bulunmalısınız. Sigortaloji.com müşterisiyseniz, hasar uzmanlarımız sizin için süreci kolaylaştırırlar. Kısaca ihtiyaç duyacaklarınız;

KAZA TESPİT TUTANAĞI 

Maddi Hasarlı Kaza Yaptıysanız ve Karşı Tarafla Anlaşıyorsanız Yapmanız Gerekenler;

  • Aracınızın hasarının boyutunu gösterecek fotoğraflar çekin,

  Tespit tutanağında yer alan ve tüm araçlar için geçerli olan bilgiler bölümünü eksiksiz doldurun,

  • Kaza tespit tutanağını 2 nüsha olarak hazırlayın ve birini sigorta şirketine ulaştırın,

  • Kasko poliçenize dâhil asistans hizmeti varsa, çekici için asistans şirketini arayın.

 

Maddi Hasarlı Kaza Yaptıysanız ve Karşı Tarafla Anlaşamıyorsanız Yapmanız Gerekenler;

• Aracınızın hasarının boyutunu gösterecek fotoğraflar çekin,

• Aracınızın konumunu değiştirmeden 155 numaralı telefondan trafik polisini, ya da 156 numaralı telefondan trafik zabıtasını arayın.

• Polis ya a jandarma gelen ekibe ifadenizi verin, tutanak tutturmayı unutmayın,

• Kazaya karışan diğer araç sahibinin trafik sigortası poliçesi ve ehliyet, ruhsat fotokopisini alın.

• Kasko poliçenize dâhil asistans hizmeti varsa, çekici için asistans şirketini arayın.

 

Aşağıdaki durumlarda maddi hasarlı kaza tespit tutanağı doldurulmaz. (Bu durumlarda, muhakkak trafik polisi aranmalıdır.)

• Sürücü belgesiz yahut yetersiz sürücü belgesi ile motorlu araç kullanılıyorsa,

 Sürücünün yaşı yasal yaş sınırının altındaysa,

• Sürücüde alkol veya akıl sağlığı şüphesi varsa,

• Kazaya karışan araç veya araçlardan biri kamuya ait ise,

• Kamu kurumlarına ait eşyaya zarar gelirse,

• Trafik kazasında sadece 3.kişilerin eşyalarına zarar gelirse,

• Kazaya karışan araçların trafik sigortası yoksa

• Trafik kazası ölüm veya yaralanma ile sonuçlandıysa.


Kazaya karışan araçlardan biri veya daha fazlası kamu kurumlarına ait ise, 

• Kamu kurumlarına ait eşyada zarar meydana gelirse, 

• Trafik kazasında sadece üçüncü kişilere ait eşyalara zarar gelirse, 

• Kazaya karışan araçlardan birinin veya birkaçının trafik sigortası yok ise, (Yurtdışından gelen araçlar için düzenlenmiş Yeşil kart Green Card belgesi de trafik sigortası yerine geçmektedir) 

• Trafik kazası ölüm ve/veya yaralanma ile sonuçlanmışsa.

 

Mümkün olan durumlarda araçlar kaza yerinden kaldırılmadan önce farklı açılardan fotoğrafları çekilmelidir. Tutanakların bir sureti fotoğraflarla beraber karşı tarafın veya kendi aracınızın TRAFİK SİGORTASI poliçesini tanzim eden sigorta şirketine veya kasko poliçesinden tazminat talep edilecekse aracınızın KASKO SİGORTASI poliçesini tanzim eden sigorta şirketine ulaştırılmalıdır.

 

HASAR İHBARI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR:

Kaza zaptı işleminden sonra aracı, anlaşmalı veya yetkili bir servise çektirmelisiniz.

Hasar ihbarını yapabilmek için aşağıdaki evrakları hazırlamanız gerekir.

• Poliçe fotokopisi,

Kaza Tespit Tutanağı,

• Alkol raporu,

• İfade tutanakları, görgü tespit tutanağı,

• Sürücülerin ehliyet ve ruhsat fotokopisi,

• Hasara ait fotoğraflar,

• Rehinli ve ipotekli araçlarda bankadan alınacak resmi belgeler.

Ayrıca poliçe türüne göre bu hasarda istenecek belgelere ilave edilmesi gereken belgeler vardır. 

Kasko sigortalarında hasarda istenen belgeler

• Beyan,

• Hasarlı aracın fotoğrafı,

• Varsa, yük irsaliyesi

Çalınma durumlarında istenen belgeler: 

 • 30 gün sonra karakoldan alınacak bulunamadı zaptı,

• Maliye ve trafik tescil kaydının silineceğine dair yazı

Trafik ve İhtiyari Mali Sorumluluk sigortalarında maddi hasarda istenen belgeler:

 • Karşı tarafın aracına ait detayları,

• Karşı tarafın aracına ait ruhsat fotokopisi,

• Karşı tarafın aracına ait poliçe fotokopisi veya aslı

Trafik ve İhtiyari Mali Sorumluluk sigortalarında bedeni hasarda (kesin rapor) istenen belgeler:

• Yaralanma durumunda; taburcu edildiğine dair hastane raporu ve tedavi masraflarına dair belgeler istenir.

• Ölüm durumunda; ölüm muayene otopsi raporu, aile nüfus kayıt örneği (vukuatlı), veraset ilamı, ölenin gelir durumu belgesi istenir. 

Ferdi Kaza sigortalarında hasarda istenen belgeler: 

• Kaza raporu,

• Ölüm durumunda veraset ilamı,

• Maluliyet halinde hastane raporu

Hırsızlık sigortalarında hasarda istenen belgeler: 

• Poliçe aslı veya fotokopisi,

• Poliçe prim makbuzu,

• Sigortalının karakola müracaat zaptı, görgü tespit tutanağı,

• 30 gün sonra çalınan mallar bulunmamış ise, bulunamadığına dair rapor,

• Hırsızlık tahribatı varsa fotoğraf,

• Hasar gören malların faturası (Ev eşyaları için fatura gerekmez).

Cam Kırılması sigortalarında hasarda istenen belgeler:

• Poliçe aslı veya fotokopisi,

• Poliçe prim makbuzu,

• Sigortalının beyanı,

• Fotoğraf,

• Kırılan camın detayları,

• Hasar gören camların faturası

İşveren Mali Sorumluluk sigortalarında hasarda istenen belgeler:

• Kaza zaptı ( İş güvenliği veya S.S.K. müfettişlerinin kaza raporları),

• İşçinin iş akdi, S.G.K. bildirimi veya toplu iş sözleşmesi sureti,

• İş güvenliği sözleşmesi, varsa işçinin kullandığı iş güvenliği teçhizatı teslim yazısı,

• Savcılık iddianamesi veya açılmışsa ceza davası iddianamesiyle dosya fotokopisi, alınmış ise takipsizlik kararı,

• İşe başlama tarihi, S.G.K.' na bağlı iş süresinin bildirilmesi, ücret bordroları,

• Ayrıca sigorta şirketinin savunma hakkını ilgilendirilen belgelerin, varsa olayın görgü tanıklarının ifade zabıtları,

• S.G.K.'nın rücu talebiyle ilgili mahkeme kararı,

• Dava açılmamışsa sigortalıdan taahhütname,

• Yaralanmalarda tedavi masraflarını gösterir fiş ve faturalar.

 

3. Şahıs Mali Sorumluluk sigortalarında hasarda istenen belgeler:

• Kaza zaptı, 

• Olayın görgü tanıklarının ifade tutanakları, 

• Yaralanmalarda tedavi masraflarına ilişkin harcama belgeleri. 

 

Yangın sigortalarında hasarda istenen belgeler:

• Poliçe aslı veya fotokopisi, 

• Poliçe prim makbuzu, 

• Sigortalının hasarın oluşu hakkındaki beyanı, 

• İtfaiye raporu, 

• Takipsizlik kararı ( temin edilmesi uzun sürecekse savcılık iddianamesi), 

• Tapu ve/veya kontrat ( bina ise ) fotokopisi, 

• Hasarlarla ilgili fotoğraflar, 

• Karakol zaptı, 

• Giriş çıkış faturaları, 

• Mutabakat name, 

• Talep yazısı. 

 

Zorunlu Deprem - DASK sigortasında hasarda istenen belgeler:

• Hasar ihbarı bilgisi,

• Poliçe fotokopisi,

• Tapu belgesi fotokopisi,

• Eksperin hasar yerini kolayca bulabilmesi ve hasar tespitini yapabilmesi için hasar yerinin açık adresi,

• Sigortalı ile irtibat sağlanabilecek sabit telefon veya cep telefonu numarası,

• Zorunlu Deprem Sigorta poliçesinin yanı sıra deprem teminatı bulunan başka bir sigorta poliçesi olduğu takdirde, diğer poliçesinin ibraz edilmesi gereklidir.

 

Tüm hasarlarda ayrıca yukarıdaki belgeler dışında her olayın özelliklerine bağlı olarak sigorta şirketi farklı nitelikte evraklar da isteyebilir.

HASAR İŞLEMLERİ AŞAMALARI: 

Hasar sonrası gerçekleştirilen hasar ihbarının ardından şu aşamalar gelir:

Eksper Atama: Hasar ihbarı ile gerçekleştirilen hasar dosyasının açıldığı gün eksper ataması yapılır. Eksper, hasarı inceleyerek meydana gelen hasar miktarını, hasarın nedenlerini ve niteliğini belirler, varsa eksik evrakları bildirir.  

Dosya İnceleme: Ekspertiz raporu sonrası dosya incelemesi yapılır ve gerçekleşen hasarın sigorta kapsamında olup olmadığı, ödenecek miktar ve ödemenin ne zaman gerçekleştirileceği belirlenir.

Hasar Ödemesi: Hasar ihbarı, ekspertiz raporu ve dosya incelemenin ardından belirlenen miktar sigortalıya ödenir.

NAKLİYAT HASAR BEYAN FORMU

ACENTELİKLER

Dünya’da ve Türkiye’de Sigorta sektöründe öncü şirketler.