İş Yeri Sigortası (Benim İşyerim Sigortası)

Benim İşyerim Sigortası sizi ve işyerinizi aşağıdaki durumlarda teminat altına alır:

• Yangın, yıldırım, infilak, duman, Dahili su, Fırtına,
• Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler,
• Terörizm, Yer kayması, Kar ağırlığı,
• Taşıt çarpması (hava, deniz ve kara taşıtları çarpması),
• İş durması, Enkaz kaldırma, Yangın mali sorumluluk,
• Kira kaybı, Alternatif işyeri masrafları, Cam kırılması, Hırsızlık,
• İşveren mali sorumluluk, Hukuksal koruma,

Ek olarak isteyebileceğiniz teminatlar:

•Deprem,
•Kasa (Yangın ve Hırsızlık)
•Para nakli,
•Elektronik cihaz,
•Emniyeti suistimal,
•Sel ve su baskını.


Önemli Noktalar
• Tek bir poliçeyle hem işyerinizi hem sizi güvence altına alıyoruz.
• Sigortalanan tehlikelerin gerçekleşmesi sonucunda binanın oturulamaz hale gelmesi durumunda,
peşin ödenmiş kira tutarının işlememiş kısmına isabet eden miktarı güvence altına alıyoruz.
• Kiracının kira kaybı teminatında, sigortalanan tehlikelerin gerçekleşmesi sonucunda binanın
oturulamaz hale gelmesi durumunda peşin ödenmiş kira tutarının işlememiş kısmına isabet eden
miktarı toplam yangın sigorta bedelinin % 15’ini geçmemek şartıyla güvence altına alınmaktadır.
• Kiralanan sigortalı binadan beklenilen kira gelirinin poliçede belirtilen tehlikelerin gerçekleşmesi
sonucu elde edilememesi durumunda, gayrimenkule gelen hasarın poliçe süresi içinde tamiri veya
giderilmesi süresine isabet eden kira bedelini güvence altına alıyoruz.
• Mal sahibinin kira kaybı teminatında, kiralanan sigortalı binadan beklenilen kira gelirinin poliçede
belirtilen tehlikelerin gerçekleşmesi sonucu elde edilememesi durumunda, gayrimenkule gelen hasarın
poliçe süresi içinde tamiri veya giderilmesi süresine isabet eden kira bedeli, toplam yangın sigorta
bedelinin % 15’ini geçmemek şartıyla güvence altına alınmaktadır.
• İş durması tazminatı ödemesi yapıyoruz.
• Yangın sonucu meydana gelen hasarlardan dolayı iş durmasının 72 saati geçmesi halinde,
2.000 TL ile sınırlı olmak kaydıyla ödenecek tazminatın % 10’u iş durması tazminatı olarak ödenmektedir.
•Hırsızlık durumunda, işyerinizde bulunan kasa ve yazar kasa içindeki belgelenebilir kıymetler de
yazar kasa için 1.000 TL, kasa için 2.000 TL’ye kadar güvence altına alınmaktadır.
• Kaza sonucu sürekli sakat kalınması sebebiyle sahibi/ortağı olduğunuz şirketin iflas etmesi sonucunda
işinizi kaybetmenizi de güvence altına alıyoruz.
• Elektronik cihaz / makine kırılması teminatını poliçenize dahil ettirdiğiniz takdirde evinizdeki elektronik
cihazlar bozulmaya karşı güvence altına alınmaktadır.
• Hukuksal koruma teminatı ile sigortalının taraf olduğu hukuksal anlaşmazlıklarda güvence sağlıyoruz.

ACENTELİKLER

Dünya’da ve Türkiye’de Sigorta sektöründe öncü şirketler.