Sıkça Sorulan Sorular

Neden sigorta yaptırmalıyım?

Sigorta günümüzde lüks değil, bir ihtiyaç ve mecburiyet haline gelmiştir. Yaşamın her alanında karşılaşılabilecek olası risklere karşı önlem almak ve küçük primlerle büyük risklerin ekonomik sorumluluklarını azaltmak için sigorta yaptırılmalı. Sigorta yolculuklarda ailenizi, tatildeyken evinizi, evinizde uyurken işyerinizi ve arabanızı korur. Bu anlamda geleceğinizin en büyük yatırımıdır. Sigorta ile en hayati sağlık sorunlarınızın bile daha rahat ve kolay bir şekilde üstesinden gelebilirsiniz. Dolayısı ile sigorta görünmeyen bir koruyucudur, güvencedir.

Neleri sigortalatabiliriz?

Bir mal veya canın sigortalanabilir olması için poliçe alındığı esnada hasarlı olmaması gerekir. Sigortacılıkta esas mevcutta sahip olduğumuz riskleri değil, gelecekteki muhtemel riskleri koruma altına almaktır. Örneğin kaskoda hasarlı bir aracın sigortalanması tespiti halinde hasarın ödenmemesi sonucunu doğurur. Diğer taraftan sağlık sigortası gibi almadan önce muhtemel yaşadığımız sağlık sorunları olabilecek ürünlerde beyanımıza bağlı olarak sigorta şirketi, poliçe öncesine dayalı riskleri kapsam dışına alabilir ya da limitli olarak alır.

Sigorta yaptırmanın avantajları nelerdir?

Sigorta, gelecekte bize finansal kayıplar yaşatması muhtemel tüm riskleri şimdiden güvence altına almamızı sağlar. Bu yönüyle çoğu zaman gerçekleşen bu riskler sahip olduğum kaynaklardan çok daha büyük masraflar yaşatmakta ve ya da mevcut sahip olduklarımızı önemli ölçüde tüketmektedir. Bu sebeple riskler gerçekleşmeden çok önce ve risk gerçekleşeceği zaman yükleyeceği maddi kayıpların çok altında bedellerle bu riskleri satın almamızı sağlar.

Sigorta yaptırırken nelere dikkat etmeliyiz?

Sigorta yaptırırken dikkat etmemiz gereken en önemli husus güvence altına aldığımız riski ve sahip olacağımız poliçenin bu riski ne kadar güvence altına alacağını bilmektir. Zira poliçeler tümüyle güvence altına almak istediğimiz riskleri kapsamaz. Bu nedenledir ki, bilgilendirme formunu doğru incelemek ve alacağımız poliçeye ilişkin doğru bilgilenmiş olmak en önemli husustur. Aynı zamanda poliçelerin primlen dirilmesi sigorta şirketlerinin ilgili risk olan yaklaşımlarıyla fazlasıyla ilintilidir. Bu da aynı riski farklı sigorta şirketlerinin farklı primler çıkarabilmesine sebep olur. Prim karşılaştırması ve aynı risk için farklı şirketlerden teklif alınması önemli bir husustur.

Sigortalı Kimdir?

Sigortaya konu olan teminat kapsamındaki tehlikelerden herhangi birinin gerçekleşmesi hâlinde, meydana gelen hasarın tazmini talebinde bulunmaya yasal yetkili olan kişiye sigortalı denir. Genellikle sigorta ettiren ile sigortalı aynı kişi olmakla birlikte farklı da olabilir. Sigortadan zararı karşılığında tazminat alan kişi sigortalıdır.

Sigorta Ettiren Kimdir?

Sigorta ettiren, sigortayı yaptıran ve bedelini karşılayan kişidir. Riskin bedelini sigorta ettiren öderken, risk gerçekleştiğinde tazminat alacak kişi sigortalıdır.

ACENTELİKLER

Dünya’da ve Türkiye’de Sigorta sektöründe öncü şirketler.